Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

Organizace

Statut organizace:
obecně prospěšná společnost

Adresa organizace:
Gahurova 5265, Zlín, PSČ: 760 01

Identifikační číslo organizace:
26593823

Daňové identifikační číslo organizace:
CZ26593823, Plátce DPH: NE

Registrace u Krajského soudu v Brně:
O 680, veřejně přístupný rejstřík

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Michal Škrabánek, ředitel
Telefon: 575 570 600, mobil: 777 005 421
Adresa pracoviště: Gahurova 5265, Zlín, PSČ: 760 01

Číslo účtu organizace:
182230439/0300

Datová schránka:
jmwcmwx

QR CODE - základní informace o organizaci

Grafická podoba struktury organizace

Struktura organizace

Jaké je poslání CZP ZK?

Zabezpečit prostřednictvím vykonávaných sociálních služeb pomoc lidem se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci, kteří nejsou schopni řešit svou situaci ani za pomoci svého nejbližšího okolí.

Co je cílem sociálních služeb CZP ZK?

Cílem Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje je dosáhnout toho, aby výkon našich sociálních služeb napomohl ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu klientů.

Jaké jsou sociální služby, které aktuálně realizujeme?

Komu jsou naše služby určeny?

Lidem se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti, typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení, jejich rodinným příslušníkům, zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodičům.

Jaká je kapacita našich služeb?

Jak probíhá výkon služeb?

Zásady poskytování sociálních služeb Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje: