Služby

Odborné sociální poradenství

(§ 37 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění)

Pracoviště Kroměříž

 • identifikátor služby: 2002833
 • forma služby: ambulantní a terénní
 • adresa: Nám. Míru 1551, 767 01 Kroměříž
 • e-mail: kromeriz@czp-zk.cz

Pracoviště Vsetín

 • identifikátor služby: 3195442
 • forma služby: ambulantní a terénní
 • adresa: Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
 • e-mail: vsetin@czp-zk.cz

Pracoviště Zlín

 • identifikátor služby: 3852178
 • forma služby: ambulantní a terénní
 • adresa: Gahurova 5265, 760 01 Zlín / Školní 492, 760 01 Zlín
 • e-mail: zlin@czp-zk.cz

Pracoviště Uherské Hradiště

 • identifikátor služby: 9464124
 • forma služby: ambulantní a terénní
 • adresa: Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště
 • e-mail: hradiste@czp-zk.cz

Sociálně aktivizační složby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

(§ 66 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění)

Sociálně aktivizační služby pro lidi s postižením sluchu - Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

Zkratka SAS-CZPZK

Tlumočnické služby

(§ 56 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění)

Tlumočnické služby - Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

Zkratka TS-CZPZK
 • identifikátor služby: 8437310
 • forma služby: ambulantní a terénní
 • adresa: Školní 492, 760 01 Zlín
 • e-mail: sluch-zlin@czp-zk.cz